Thanh toán

Để thanh toán học phí tại PLANGUAGES, học viên có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc chuyển khoản tới một trong các tài khoản tại các ngân hàng trong mục thanh toán bên dưới.

NẠP VCOIN THANH TOÁN HỌC PHÍ

Nạp online qua ATM,VISA...
Gói nạp Giá Vcoin Hạn sử dụng Thanh toán
Gói 1: 46 Tiết học/30 phút 4.500.000 đ 4.500.000 Vcoin 3 tháng Thanh toán
Gói 2: 92 Tiết học/30 phút 9.000.000 đ 9.000.000 Vcoin 6 tháng Thanh toán
Gói 3: 138 Tiết học/30 phút 13.500.000 đ 13.500.000 Vcoin 12 tháng Thanh toán
Gói 4: 184 Tiết học/30 phút 18.000.000 đ 18.000.000 Vcoin 18 tháng Thanh toán
Gói 5: 250 Tiết học/30 phút 24.500.000 đ 24.500.000 Vcoin 24 tháng Thanh toán
Gói 6: (Đặc biệt) 327 Tiết học/30 phút 32.000.000 đ 32.000.000 Vcoin 30 tháng Thanh toán