Tiếng Anh qua các đoạn hội thoại - Conversational English

Bạn cần giao tiếp tiếng Anh hàng ngày? Bộ tài liệu các đoạn hội thoại ngắn, với mỗi tình huống là một đoạn hội thoại ngắn khác nhau trong giao tiếp tiếng Anh rất cơ bản. Bạn có thể học thông qua các cấu trúc câu tương ứng với từng hội thoại khác nhau từ đó ứng dụng vào từng trình huống thực tế. Với tài liệu này, bạn sẽ được được giáo viên tại trung tâm IDLANGUGAE hướng dẫn theo phương pháp Effortless English – Từ đó, người học sẽ được thấm sâu hơn, ghi nhớ lâu hơn và có thể áp dụng nó một cách nhanh chóng trong tương lai.
 
conversation

Khóa học khác